Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Δ/νση Δασών – Δασική Αστυνομική Διάταξη

Δωδεκανήσου – ΔΑΔ 6/2020 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης στις περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου
Δωδεκανήσου –  ΔΑΔ 1/2012 – (ΑΔΑ: Β4ΠΩΟΡ1Ι-ΦΗ6)


Κυκλάδων – ΔΑΔ 10/2010 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Υλοτομίας (Αριθ. Πρωτ. 4687/2-9-2010)


ΛέσβουΔΑΔ – 3/2014 Δασική Αστυνομική Διάταξη για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα


Σάμου – ΔΑΔ 5/2012 – (ΑΔΑ: Β4Σ6ΟΡ1Ι-Υ3Γ)


ΧίουΔΑΔ 3/2016 Δασική Διαχειριστική Διάταξη Καυσοξύλευσης
ΧίουΔΑΔ 4/2016 Δασική Αστυνομική Διάταξη Μεταφοράς Δασικών Προϊόντων

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: