Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Δασαρχείο ή Δ/νση

Δασική Αστυνομική Διάταξη

Λήξη

Άρτας

 9/2016 – (ΑΔΑ: ΩΛΟΜΟΡ1Γ-ΝΑΔ) Μεταφοράς δασικών προϊόντων

 

Γρεβενών

73/2012 – (ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡ1Γ-ΝΔΕ)

2022

Θεσπρωτίας

 

 

Ιωαννίνων

 1/2015 – (ΑΔΑ: Ω92ΩΟΡ1Γ-35Ζ)

1/2016 – (ΑΔΑ: 7ΚΑ6ΟΡ1Γ-ΥΧ1)

 

Καστοριάς

 

 

Κοζάνης

 

 

Κόνιτσας

 

 

Μετσόβου

 13/2013 – (ΑΔΑ: ΒΛΩ6ΟΡ1Γ-ΨΞ8)

 

Πρεβέζας

 3/2014 – (ΑΔΑ: 7ΙΔΑΟΡ1Γ-ΧΞΦ)

 

Τσοτυλίου

 

 

Φλώρινας

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας Δασικών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

 • Διεύθυνση Δασών Φλώρινας
 • Διεύθυνση Δασών Καστοριάς
 • Διεύθυνση Δασών Γρεβενών
 • Διεύθυνση Δασών Άρτας
 • Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας
 • Διεύθυνση Δασών Πρεβέζης
 • Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων
 • Διεύθυνση Δασών Κοζάνης
 • Δασαρχείο Ιωαννίνων
 • Δασαρχείο Κόνιτσας
 • Δασαρχείο Μετσόβου
 • Δασαρχείο Κοζάνης
 • Δασαρχείο Τσοτυλίου

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: