Δασικές καρπώσεις

xuleia


 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄). ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492)
 • Νέος μορφότυπος της ετήσιας αναφοράς ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. Εγκύκλιος 148605/6108/28.3.2017 (ΑΔΑ: 6Λ1Δ4653Π8-ΕΒΔ)
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 151363/674/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)
 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α 2016) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». Εγκύκλιος 143598/2995/10.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΒΨΒ4653Π8-ΑΩΛ)
 • Γνωστοποίηση της 12-2-1016 ανακοίνωσης της επιτροπής για το «Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία». Εγκύκλιος 137254/910/18-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΞΩ4653Π8-703)
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 135986/571/1-02-2016 (ΑΔΑ: 76ΔΝ4653Π8-Ψ32)
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 135986/571/1-02-2016 (ΑΔΑ: 76ΔΝ4653Π8-Ψ32)
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 134389/181/13-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1)
 • Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (β) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 134387/165/12-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΝΝ4653Π8-3ΚΙ)
 • Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ (Β´ 2872)
 • Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Υ.Α. 131753/3310/6-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2508)
 • Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υ.Α. 130782/3596/23-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΚΓ4653Π8-6ΩΖ).
 • Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δασικών προϊόντων από τα δημόσια δάση της χώρας έτους 2013. Αριθμ. 117395/2981/17-12-2014
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 104197/299/30.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-Μ7Τ)
 • Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2013. Απόφαση 137988/2321/5-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο0-7ΙΖ)
 • Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δασικών προϊόντων από τα δάση της χώρας έτους 2012. Aριθμ. 137981/2259/25-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ50-3ΧΩ) έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. του ΥΠΕΚΑ
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Απόφαση  130440/1269/30-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ560-9ΜΘ) 
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Απόφαση  125817/1031/12-4-2013  (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-0Λ1)
 • Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2013. Υ.Α. 125399/779/8-3-2013 (ΦΕΚ 596 Β’)

kausoxula

Δείτε επίσης τις Δασικές Απαγορευτικές (Ρυθμιστικές) Διατάξεις Καυσοξύλευσης ανά γεωγραφική περιοχή.

Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 • Κρήτης

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s