Συντελεστής Μ

  • 2016

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 135183/674/15-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 859)

  • 2015

«Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981». Υ.Α. 123605/935/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 723)

  •  2014

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81. Υ.Α. 107987/1341/26.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ070-7ΞΒ)

  •  2013

Με την αριθμ. 125174/288/22-1-2013 (ΦΕΚ 183/Β/2012) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ορίστηκε για το έτος 2013, ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,69 (Μ=Μ1/Μ2=110,885/5,934=18,69).

Διαβάστε την απόφαση ΕΔΩ (ΦΕΚ)…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: