‘1’

1 Το θέμα « ορεινές δασωμένες λεκάνες και πλημμύρες στα πεδινά» προξενεί αντιπαραθέσεις μεταξύ των επιστημόνων από τις αρχές του 1900 ως τις μέρες μας (Ταυρωπός ή Μέγδοβας ποταμός)

Απάντηση