‘12’

Γυναίκες του κουράγιου, μαυροντυμένες, χωρίς του αντρός τη συνδρομή, παλεύουν με τον εξαντλημένο γαΐδαράκο τους να καρπίσουν το μικρό φτωχικό αγρό, κάπου στην Ήπειρο το 1950. Ηρωΐδες της ζωής, μάνες της γης.

Απάντηση