‘13’

Αντάμα, με αγάπη, προχωρήσαν στη ζωή και σταθήκαν όρθιοι… (ζευγάρι στη Μακεδονία, δεκαετία του 1950)

Απάντηση