‘14’

Το χειροφίλημα στη Βάβω: ο σεβασμός στη γραία μάνα. Ήπειρος, δεκαετία του 1950.

Απάντηση