‘15’

Πολλά τα παιδιά, μα όμορφα τα βόλεψε η μάνα πα στο ζώο για τη μεταφορά τους. Μόνο ένα μπροστά κατευθύνει το ζώο. Πελοπόννησος 1960.

Απάντηση