2011 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες

Ακολουθούν χρονολογική σειρά (μήνας/ημέρα).

– 2011     

→ – 2016 → – 2015 → – 2014   → – 2013     → – 2012   → – παλαιότερες

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ 126/86. Εγκύκλιος 224152/2834/25-11-2011 (ΑΔΑ: 457Ξ0-Ρ08).

Καθορισμός των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη, της παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄). Y.A. 119404/504/21.09.2011 (ΦΕΚ Β’ 2159)

Καθήκοντα προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του νόμου 3938/2011 Εγκύκλιος 220516/3576/4-8-2011

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 217039/2076/27-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α320-2) [Θήρα]

Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής ή μη (έκδοση οικοδομικής άδειας) Εγκύκλιος 3401/21-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-Μ6) [Χαρακτηρισμός εκτάσεων – τελεσιδικία]

Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ). Εγκύκλιος 217028/1993/20-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Ι0-9Υ) [Θήρα]

Εκτέλεση µικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Εγκύκλιος 117871/2040/2-5-11 (ΑΔΑ: 4ΑΘ70-ΤΘ) [Δασικές Πυρκαγιές]

Τεχνικές προδιαγραφές των αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας. Εγκύκλιος 117845/1628/11-4-2011

Άρση αναδάσωσης για την πραγματοποίηση επιτρεπτών επεμβάσεων. Εγκύκλιος 117846/630/7-4-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓ10-Α) [Αναδάσωση]

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των Αντιπυρικών Σχεδίων Διαχείρισης δασικών πυρκαγιών απο τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υ.Α. 117824/1335/31.3.2011

Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων και διαθέσιμων εκτάσεων. Αριθμ. 115652/129/11-3-2011 (ΑΔΑ: 4Α1Φ0-Α)

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρ. 12 ν.3208/2003. Εγκύκλιος 117017/622/24-2-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΝ0-Θ)

 

→ – 2014   → – 2013     → – 2012   → – παλαιότερες

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: