Δωρεάν Διάθεση Ορθοφωτοχαρτών

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή και ελεύθερη διάθεση των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών που αφορά στην κάλυψη Τμήματος της Στερεάς Ελλάδας, της Νήσου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ηρακλείου.

dasikos xartisΔιατίθενται δωρεάν σε όλους ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης, από αεροφωτογραφίες λήψης 2010, για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. Η σειρά συνόλων δεδομένων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012, καλύπτει το τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και τη Ν. Σαλαμίνα και αποτελείται από 1152 πινακίδες της διανομής 1:2.500 του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.Αντίστοιχα ολοκληρώθηκε και η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από αεροφωτογραφίες λήψης 2010, για την περιοχή τουΗρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα για τμήματα των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου.

Το προϊόν αποτελείται από 38 πινακίδες της διανομής 1:2.500 του συστήματος αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, και είναι διαθέσιμες μέσω του site από τον Φεβρουάριο του 2013. Για τη συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιήθηκαν φωτοσταθερά τα οποία διέθεσε το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Στο πλαίσιο της παραγωγής και δωρεάν διάθεσης των δεδομένων, ο Οργανισμός διαθέτει σήμερα τους ορθοφωτοχάρτες από αεροφωτογραφίες λήψης 2011, οι οποίοι καλύπτουν τις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο. Η σειρά αποτελείται από 135 πινακίδες ΕΓΣΑ ’87.Οι ορθοφωτοχάρτες έχουν ανάλυση 0,25μ και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών (σχεδιασμός και μέτρηση φωτοσταθερών, αεροτριγωνισμός, παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους, δημιουργία ορθοφωτογραφιών, σύνθεση φωτομωσαϊκών και παραγωγή των τελικών πινακίδων) υλοποιήθηκε από το προσωπικό του ΟΚΧΕ, με ιδία μέσα.

Δείτε λεπτομέρειες στο από 14-3-13 Δελτίο Τύπου για την Ολοκλήρωση Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών Αττικής και Ηρακλείου Κρήτης.

Αναζήτηση και λήψη των ψηφιακών αρχείων

Περιφέρεια Αττικής
◦ Οδηγίες για την αναζήτηση και τη λήψη των αρχείων
◦ Διανομή των ορθοφωτοχαρτών
◦ Τεχνικά χαρακτηριστικά
◦ Απεικόνιση σφαλμάτων οριζοντιογραφικού ελέγχου
◦ Απεικόνιση σφαλμάτων υψομετρικού ελέγχου

Ηράκλειο Κρήτης
◦ Οδηγίες για την αναζήτηση και τη λήψη των αρχείων
◦ Διανομή των διαθέσιμων ορθοφωτοχαρτών
◦ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ν. Πάρος – Αντίπαρος
◦ Οδηγίες για την αναζήτηση και τη λήψη των αρχείων
◦ Διανομή των διαθέσιμων ορθοφωτοχαρτών
◦ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες : support@okxe.gr http://www.okxe.gr/*ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: