2014 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλούμε να αποχωρήσει.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες  του έτους 2014. Για προηγούμενα ή επόμενο έτος επιλέξτε την αντίστοιχη χρονιά.

→ – 2016 – 2015←   → – 2013    → – 2012     → – 2011   → – παλαιότερες..

– 2014

 • Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής. Υ.Α. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ Β′ 3632).
 • ΚΥΑ 117394/2932/12-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3557) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’).
 • Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το έργο «Υπηρεσίες Ελέγχου Ποιότητας εθνικών ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών − LSO25». Y.A. 50916/30-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3582/31-12-2014).
 • Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δασικών προϊόντων από τα δημόσια δάση της χώρας έτους 2013. Αριθμ. 117395/2981/17-12-2014
 • Προσαρμογή των τευχών Δημοπράτησης (Διακήρυξη τύπου Β και ΕΣΥ) και της Σύμβασης αναδόχου στις ρυθμίσεις των Ν 4250/2014 (αρθ. 1, παρ.2–φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών), Ν 4278/2014 (αρθ. 59 –κατάργηση κατώτατων ορίων) του Ν 4281/2014 (αρθ. 157 -εγγυητική συμμετοχή κ.λπ.) και του Π.Δ. 100/2014 για τα έργα των Μ 125Β και Μ 226.1 του ΠΑΑ 2007-2014 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος 114790/1584/17-12-2014 (ΑΔΑ: 668Μ0-ΠΒΤ)
 • Διεθνής Σύμβαση CITES – Επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην τροποποίηση (αντικατάσταση του Παραρτήματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος  118577/5233/17-12-2014 (ΑΔΑ: 709Ξ0-ΞΕΙ)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49439/16-9-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας» (Β΄2362), όπως ισχύει». Υ.Α. 56289/9-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3383).
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2015. Απόφαση 7137/244963/28-11-2014 (ΦΕΚ Β′ 3352) Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
 • Κατανοµή σε επιµέρους ΚΑΕ του προϋπολογισµού των Ειδικών Φορέων Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Y.A. 58049/12-12-2014 (ΑΔΑ: 76ΛΖ0-ΚΓ2)
 • Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α′/29-12-1979), ως ισχύει. Υ.Α. 117653/6833/28-11-2014 (ΦΕΚ Β΄3302). Συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (docx)
 • 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Απόφαση 113386/3076/4-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΘΜΡ0-Τ56)
 • Toποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Απόφαση 52901/12-11-2014 (ΑΔΑ:ΨΘΟ10-0ΞΦ)
 • Έγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. Υ.Α. 115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2980)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2961). Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ → ΑΔΑ: ΩΑ9Θ0-Α3Μ
 • Κατανοµή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. Υ.Α. 51365/31-10-2014 (ΑΔΑ: 63ΛΙ0-667)
 • Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις. ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2878).
 • Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Υ.Α. 50438/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ610-26Ι)
 • Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Υ.Α 50357/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50-ΘΩ2)
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Εγκύκλιος 4458/21-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΑ4Ι-Γ00) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.
 • Εγκύκλιος για την προστασία ζώων από εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ζητείται να εφαρμόζονται τα άρθρα 16,1,20 του Ν.4039/12 . Παραγγελία για άμεση εξέταση των καταγγελιών και εφαρμογή αυτοφώρου για το έγκλημα της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2014  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
 • Περί καθορισμού δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών ορισμένων Νομών της χώρας για πυροπροστασία των δασών έτους 2013. Υ.Α. 113987/2302/16-10-2014 (ΑΔΑ: 69690-6ΥΚ) 
 • Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα τη Λάρισα για τα έτη 2014 – 2015. Y.A.  48174/9-10-2014 (6ΠΩΥ0-ΦΗΨ)
 • «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε
  το άρθρο 14 του Νόµου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) και οδηγίες χρήσης της εφαρµογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων».  115198/5538 /6-10-2014 (ΑΔΑ: Β8370-ΑΑΙ)
 • Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159). ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2640), η ίδια απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΤΩΓ0-Σ4Γ
 • Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων τo φθινόπωρο του 2014 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του. Υ.Α. 4479/121352/29-9-2014 (ΑΔΑ: 74ΓΞΒ-Ρ47) [Λύσσα]
 • Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο−οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς». Υ.Α. 10522/117908/22-9-2014 (ΦΕΚ Β´ 2622)
 • Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΥΑ 112784/496/12-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2551)
 • Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη. ΚΥΑ 112786/506/16-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2545)
 •  Έγκριση διάθεσης πίστωσης‐χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «διαχείρισης δημοσίων δασών» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014. Απόφαση 114389/3563/18-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΩΦ0-05Σ).
 • Διενέργεια ελέγχων εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES – Αύξηση διοικητικού προστίμου για περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 258 παρ. 6 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ του Ν.Δ. 86/1969. Εγκύκλιος: 112035/2341/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΧ90-ΥΑΒ)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/ΟΙΚ.20907/27-8-14 (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ-Μ5Λ) ΥΔΙΜΗΔ
 • Τροποποίηση απόφασης «Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων» Υ.Α. 113971/2011/27.8.2014 (ΑΔΑ: 72ΨΝ0-Σ9Ζ)

 • Διευκρινήσεις για τον τρόπο καταβολής των έκτακτων εισφορών των Κ.Ο. Εγκύκλιος 112031/2285/25.8.2014 (ΑΔΑ: ΩΟΕΩ0-2ΚΕ)
 • Οργάνωση σχεδιασµού εκµετάλλευσης και βελτίωσης των δηµοσίων δασών της χώρας για το έτος 2015. Έγγραφο: 112000/1973 /19-8-2014 (ΑΔΑ: 6ΡΒ40-ΔΟΨ)
 • Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για την Αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων. ΚΥΑ 39873/5.8.2014 (ΦΕΚ Β΄2245)
 • Δημοσίευση του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και εφαρμογή του αρθ. 59 αυτού στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων/έργων των Μέτρων 226, Δράση 1 και 125Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος: 111999/1968/14.8.2014 (ΑΔΑ: ΩΡΩΞ0-ΛΦΕ).
 • ∆ιευκρινίσεις σχετικά με τη γνωμοδότηση φορέων κατά τη διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων ή δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών Α1 και Α2. Εγκύκλιος: 174404/13.8.2014 (ΑΔΑ: 7ΥΨ20-9ΛΨ)
 • Δημοσίευση Απόφασης για τον καθορισμό ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Εγκύκλιος 112594/4411/8.8.2014 (Β2Υ00-5ΩΝ)
 • Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015. Υ. Α. 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2154) [η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΥΝ10-ΧΔΖ)] Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ Β ́ 2154/16−8−2014) απόφαση Ρυθμιστικής Θήρας Περιόδου 2014−2015 [ΦΕΚ Β΄2312/28-8-2014]
 • Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων. Εγκύκλιος 112023/2170/6-8-2014 (ΑΔΑ: 7Δ2Λ0-ΤΝΟ)
 • Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα – προσκόμιση βιβλιαρίων κυνηγητικών σκύλων. Εγκύκλιος 113414/2087/5.8.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΒΦ0-ΗΜΒ
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας. Y.A. 173829/14.7.2014 (ΦΕΚ Β΄2036).
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης -χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014. Απόφαση 111563/2482/23.11.2014 (ΑΔΑ: 76ΓΜ0-Π6Μ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης -χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014. Απόφαση 112965/2832/21.7.2014 (ΑΔΑ: 6ΤΧΚ0-45Η)
 • Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2014 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 111391/3864/3.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1940)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 12179/2.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1893)
 • Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013. Απόφαση 40707/443/01.07.2014 (ΑΔΑ: ΨΓΠ3ΟΡ1Γ-ΧΘΝ)
 • Τροποποίηση Απόφασης για την «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας ∆ασών (ΣΚ∆ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.∆. (199). Υ.Α. 111325/3539/16.6.2014 (ΦΕΚ Β΄1747)

 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014.  Εγκύκλιος ΥΔΙΜΗΔ: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16.6.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης‐χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «καλλιέργειας δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014. Απόφαση 111559/2413/18.6.2014 (ΑΔΑ:6ΙΗΚ0-ΡΤΨ)
 • Επιστροφή του ποσού καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και η ακολουθητέα διαδικασία, στα πλαίσια µη υλοποιήσεως της επιτρεπτής επεµβάσεως σε εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία. Εγκύκλιος 140174/6510π.ε./17.6.2014 (ΑΔΑ: 64ΔΝ0-975)
 • Εγγραφή Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ Α΄138) : Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116).
 • A. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013. B. Προετοιμασία Φορέων για τη νέα λειτουργικότητα του προγράμματος Διαύγεια. Εγκύκλιος: ΥΑΠ/Φ..40/3404/2.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας. Υ.Α.  106160/1344/8.5.2014 (ΦΕΚ Β΄1319) → [Διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β΄1492]
 • Καταγραφή έργων που αφορούν απολήψεις ύδατος. Έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 109989/702/20.5.2014
 • Τροποποίηση της 110030/1985 /16.5.2014 Απόφασης «Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας»…. Απόφαση 110035/2030/20.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΖ0-ΣΟΑ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2014» από πιστώσεις του Ειδικου Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2014. Απόφαση 110030/1985/16.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΓΘ4)
 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81. Υ.Α. 107987/1341/26.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ070-7ΞΒ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 107772/2244/7.04.2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Τ5Θ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών (ΣΚΔ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. (199). Υ.Α  107773/2245/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Δ9Ω)
 • Τήρηση Βιβλίου Συμβάντων από τις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας, Ατομικό Δελτίο Αναφοράς και Βιβλίο Ελέγχων Περιπολίας Δασικών Υπαλλήλων. Εγκύκλιος: 107730/2158/4.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ50-ΦΞΕ)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. Εγκύκλιος ΥΔΜΗΔ: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326 /7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α)
 • Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τα έτη 2014 – 2015. Υ.Α. 13774/12.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠ0-Μ8Ω) 
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών . Εγκύκλιος Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 1470/11.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΙ-ΣΚ1) 
 • Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). KYA 275/24066/20.2.2014 (ΦΕΚ Β’ 523).
 • Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 42279/24/1938 (ΦΕΚ Β’ 267) «Περί ορισμού χώρων εξ ών απαγορεύεται η εξόρυξη και λήψις άμμου, … κλπ και των όρων υφ’ ούς θα ενεργείται η αμμοληψία κλπ. εξ επιτρεπομένων θέσεων».  ΚΥΑ 12285/12.2.2014 (ΦΕΚ Β΄348)
 • Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΚΥΑ 104180/433/5.2.2014 (ΦΕΚ Β΄272)
 • Καθορισµός τιµήµατος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειµµάτων υλοτοµιών για ατοµικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 104197/299/30.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-Μ7Τ)
 • Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014. Υ.Α. 104190/86/16.1.2014 (ΦΕΚ Β΄142)
 • Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. Υ.Α. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ Β΄135)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2014» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α. 104305/112/13.01.2014 (ΦΕΚ Β΄62) (ΑΔΑ: ΒΙΨΒ0-74Ι)
 • Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας α της απόφασης του ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ-21 Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 9 του ν. 4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. Κ.Υ.Α. 1649/45/14 (ΦΕΚ-45 Β/15-1-14)
 • Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. KYA 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄31)
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρμογή θεμάτων σχετικά µε τα  Ε.Ε. νόµιµης προέλευσης» σε περιπτώσεις μετακίνησης ζωντανών  εντός της Ένωσης πέραν του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 8 και 9 του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος 104166/62/10-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ0-ΔΨΘ)

2013

2012

2011

παλαιότερες

egk

5 replies

 1. Καλημέρα. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να βγάλω άδεια συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από δασική έκταση. Ενδιαφέρομαι για συλλογή ρίγανης και θυμαριού.

  • Επικοινωνήστε με την δασική υπηρεσία (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών) της περιοχής συλλογής για να σας ενημερώσουν για το καθεστώς που ισχύει.

 2. Γεια σας. Μηπως παρακαλω γνωριζει καποιος να μου πει τι δικαιολογητικα απαιτουνται για να αποκτησει ενας κατοικος αδεια υλοτομησης για την καλυψη προσωπικων αναγκων; Ποιες περιοχες της Δραμας θεωρουνται ορεινες; Και σε ποια υπηρεσια πρεπει να απευθυνθει καποιος για να κανει αιτηση; Ευχαριστω εκ των προτερων για την οποια απαντηση.

 3. ΚΑΛΗMΕΡΑ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ. ΕΙΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ,ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΩΣ ΛΟΚΑΤΖΗΣ. ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ,ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.ΣΕΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΑΩ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,Κ ΟΣΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ. ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ.Κ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ,ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΩΣ ΕΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ.ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΑΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΙΣΘΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ. ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΔΙΑΒΑΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΑΙΤ, ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΑΝΝΕΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ. << Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ??? Η ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ??? ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ??? ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4029/2011 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣ???ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: