ΟΣΕΑΔΕ: Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Α. Χαρίτση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΣ Α. ΧΑΡΙΤΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση και τους ειδικούς συνεργάτες του, μετά από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Στην συνάντηση τέθηκαν από πλευράς ΟΣΕΑΔΕ, τα  ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ( Α.Δ.), οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην χώρα μας, λόγω της συνεχιζόμενης εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, εργάζονται και μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς εργασιακής ανασφάλειας, εξαιτίας των πολυάριθμων κυβερνητικών δηλώσεων περί κατάργησης, «αποσυναρμολόγησης», κλπ των  Α.Δ.

Συγκεκριμένα :

 • Για το ζήτημα της αναγκαστικής μετάταξης-μεταφοράς και δέσμευσης του προσωπικού των Α.Δ. στο Υπουργείο, για τις Υπηρεσίες της Ιθαγένειας και του Ελεγκτή Νομιμότητας ( ΑΥΕ ΟΤΑ), με την εφαρμογή του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1», επαναλάβαμε την πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας για εθελοντικό και μόνο χαρακτήρα, σύμφωνα και με τις παλαιότερες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Για το συγκεκριμένο αίτημα δεν λάβαμε συγκεκριμένη απάντηση.

Τονίσαμε την αναγκαιότητα του έγκαιρου προγραμματισμού της μισθοδοσίας και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων σε διοικητικά θέματα, για το υπό μεταφορά προσωπικό (πχ. στελέχωση Μητρώων Αρρένων, κτηριακά κα), ώστε όποτε και αν ξεκινήσει η νέα λειτουργία, να μην υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές μισθών των εργαζομένων και να προληφθούν δυσλειτουργίες.  Από κυβερνητικής πλευράς  ο κ. Υπουργός, αφού αναφέρθηκε σε δυσλειτουργίες στην συνεργασία ΟΤΑ και κεντρικής διοίκησης μέσω  των Α.Δ.( κατά την άποψη μας υπάρχουν, αλλά οφείλονται κυρίως στην υποστελέχωση των υπηρεσιών των Α.Δ και αυτό φαίνεται να αναγνωρίζεται πλέον), δήλωσε ότι οι σχετικοί σχεδιασμοί προχωρούν με ορίζοντα την 1η Ιανουαρίου 2019, ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα προβλήματα και εκτιμά  ότι δεν θα χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση. Για το ζήτημα της έναρξης λειτουργίας, στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, αυτό που ειπώθηκε είναι ότι λόγω της διαδικασίας επιλογής των εποπτών από τον ΑΣΕΠ, που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πιθανό να απαιτηθεί επιπλέον χρόνος.

 • Για το ζήτημα της έκδοσης των νέων Π.Δ. των Οργανισμών των επτά Α. Δ. που καθυστερούν για μεγάλο διάστημα, ο Υπουργός  μας ενημέρωσε  ότι έχουν υπογραφεί από τον ίδιο, την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αυτή φάση, χωρίς όμως να μπορεί να μας προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα, ως την δημοσίευση τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης, αν λάβουμε υπόψη ότι μέχρι τη δημοσίευση σε ΦΕΚ θέλει συνυπογραφή των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Σ.Τ.Ε και Κυβερνητικό Συμβούλιο. Τονίσαμε ιδιαίτερα και δώσαμε και παραδείγματα, για την μονομερή κινητικότητα που αδειάζει στην κυριολεξία ολόκληρες υπηρεσίες των Α.Δ. ενώ λόγω και της έλλειψης οργανισμών  οι υπηρεσίες των Α.Δ. δεν μπορούν να ζητήσουν να προκηρυχθούν θέσεις. Παράλληλα εκφράσαμε την θέση μας, ότι απαιτούνται σύγχρονα οργανογράμματα που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες  και όχι μια ανακατανομή του εναπομείναντος, μετά από μια δεκαετία εφαρμογής μνημονιακών περικοπών,  προσωπικού.  Τονίσαμε ακόμη ότι απαιτούνται  μαζικές προσλήψεις  με βάση ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό κάλυψης των σύγχρονων αναγκών, σχεδιασμό που δεν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει. Αντίθετα βιώνουμε υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας, υποβάθμιση, (παρά την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων) των  υπηρεσιών προς στους πολίτες και απαξίωση τελικά του δημόσιου στο σύνολο του, ενώ ανοίγουν γοργά από την άλλη, τα παράθυρα για άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση τμημάτων του έργου των υπηρεσιών, με επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών.
 • Καταθέσαμε εκ νέου στον κ. Υπουργό και τον ενημερώσαμε αναλυτικά, για το Υπόμνημα μας προς το Σ.τ.Ε. για τους Οργανισμούς, που αφορά την διαδικασία κατανομής των θέσεων προσωπικού (άρθρο 54 του Ν.4178/2013) ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες, που θα διενεργείται πλέον με απόφαση του Συντονιστή. Μια διαδικασία που δεν είναι αποδεκτή , ούτε και νόμιμη , καθώς δίνει υπερεξουσίες στους εκάστοτε Συντονιστές  (Αρχή ενός ανδρός ). Τέτοιες ρυθμίσεις καμία σχέση δεν έχουν με την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών καθώς ουσιαστικά νομιμοποιούν τις μέχρι τώρα περικοπές προσωπικού. Επισημάναμε  ότι η ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να αλλάξει άμεσα και να επιλεγούν διαφανείς διαδικασίες με συμμετοχή και των εργαζομένων, μέσα από τα θεσμικά τους όργανα. Από την πλευρά του υπουργείου, παρότι έγινε αναφορά στην βασιμότητα των επιχειρημάτων μας για το ασυμβίβαστο της ( Αρχής ενός ανδρός ), δικαιολογήθηκε  ωστόσο και η αναγκαιότητα ευελιξίας, που πρέπει να υπάρχει στις δομές λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, χωρίς σχετική ρητή δέσμευση ότι θα υπάρξει τώρα, νομοθετική πρωτοβουλία για την αποτροπή των συνεπειών, πριν την δημοσίευση των νέων Οργανισμών.
 • Εξηγήσαμε αναλυτικά τις αυθαιρεσίες στις υπηρεσιακές μεταβολές ( αναπληρώσεις προϊσταμένων, εφαρμογή άρθρο 30 Υ.Κ κ.λ.π ) συγκεκριμένων  Συντονιστών με πλήρη νομικά επιχειρήματα και παραδείγματα  καθώς και την έμμεση, επί της ουσίας, κάλυψη που τους παρείχε μέχρι τώρα το ΥΠ.ΕΣ. Εξηγήσαμε ακόμα ότι όσο δεν αλλάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο ( Ο Υπουργός είναι μόνο πειθαρχικός προϊστάμενος των Συντονιστών) δεν θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Ο Υπουργός ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία κατά περίπτωση και όταν του καταθέσαμε, πολλές παράνομες και αυθαίρετες αποφάσεις Συντονιστών, δεν δέχτηκε να τις παραλάβουν και οι σύμβουλοί του, μας παρέπεμψαν για να τις εξετάσουν, να τις καταθέσουμε καταρχήν σε υπηρεσιακούς παράγοντες !!!
  Οι απόψεις του Υπουργείου να κάνουν αίτηση θεραπείας στους Συντονιστές ή να προσφύγουν οι υπάλληλοι, στον Υπουργό για ακύρωση των αποφάσεων που τους θίγουν, ενώ το καταγγέλλουμε εδώ και πολύ καιρό, ως Ομοσπονδία για να πάρει άλλα μέτρα, μας εκπλήσσει.
 • Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για την παρέμβασή του, στον Συντονιστή Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Ν. Ντίτορα μετά την θετική, ομολογουμένως για μας, απάντηση, που έδωσε στην Βουλή στις 29-10-2018 και 30-10-2018, για την αυθαίρετη απόφαση του Συντονιστή, να περικοπεί η παρακράτηση της συνδρομής των μελών του Συλλόγου από την μισθοδοσία τους.

Η απάντηση του Υπουργού μας προβλημάτισε, καθώς παρά το ότι πέρασε ένας μήνας από τότε, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα και δεν έχουν γίνει οι υπεσχημένες δέουσες  ενέργειες.

 • Ζητήσαμε για ακόμα μία φορά, να συμμετέχει η ΟΣΕΑΔΕ αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες των Α.Δ, στις επιτροπές ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ) της Κεντρικής διοίκησης, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ανά δημόσια πολιτική. Ο Υπουργός από την μεριά του, δήλωσε την πρόθεσή του, να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την διαδικασία, συμμετέχοντας με κάποιο τρόπο το προσεχές διάστημα.
 • Ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας επιβεβαιώσει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για το μέλλον των Διευθύνσεων  Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ότι δηλαδή θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ήταν κατηγορηματικός, ότι δεν υπάρχει σε αυτή την χρονική στιγμή κάτι επίσημο. Επίσης του ζητήθηκε στο μέτρο που του αναλογεί, να πάρει πρωτοβουλίες με το συναρμόδιο υπουργείο για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στις ΔΑΜ με το προσωπικό και δεσμεύτηκε ότι θα  ανταποκριθεί.
 • Προτείναμε να ξεκινήσει η Ομοσπονδία άμεσα, με το Υπουργείο Εσωτερικών την έναρξη της συζήτησης, για την διερεύνηση δυνατότητας Υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η πρόταση μας έγινε δεκτή από τον Υπουργό και τους συνεργάτες του και μένει να καθοριστούν το συντομότερο τα διαδικαστικά.
 • Για το ζήτημα της επιστροφής, στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς και σε άλλες κατηγορίες, των ποσών που έχασαν με την διαθεσιμότητα και εργάζονται σήμερα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προτείναμε την κατάθεση σχετικής τροπολογίας από το Υπουργείο.
 • Θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και την εικόνα διάλυσης που επικρατεί σε κρίσιμες νησιωτικές υπηρεσίες μας όπως και στις ορεινές και τις παραμεθόριες. Τονίσαμε την αναγκαιότητα θέσπισης κατάλληλων κίνητρων προσέλκυσης  και παραμονής υπαλλήλων στις υπηρεσίες αυτές. Επισημάναμε ακόμα τις αστοχίες (;) σε θετικές ρυθμίσεις όπως η προβλεπόμενη άδεια για ασθένεια παιδιού, που ακυρώνεται από την υποχρέωση ιατρικής βεβαίωσης.  Για το θέμα αυτό ο κ. Υπουργός δεν πείσθηκε και αντιπαρέβαλε τις καλύψεις που προσφέρει κατά την γνώμη του το δημόσιο σύστημα υγείας…Επίσης μπήκε το θέμα της επέκτασης των ΒΑΕ σε κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. Οδηγοί) και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες της ΣΣΕ.

Παρότι ο κ. Υπουργός καλώς δήλωσε, ότι προσωπικά θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο μέλλον, δεν προχώρησε σε πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, εκτός της θετικής πρόθεσης για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις Α.Δ., στις επιτροπές ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ), για το θέμα της στελέχωσης των ΔΑΜ και τέλος της έκφρασης πρόθεσης, έναρξης διαδικασίας υπογραφής Σ.Σ.Ε.

Η Ομοσπονδία μας έχει αποδείξει ότι αποτιμά θετικά και αξιοποιεί τον διάλογο, καταθέτοντας πάντοτε συγκεκριμένες προτάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η δυνατότητα να ενημερωθεί ο αρμόδιος Υπουργός από εμάς, αξιοποιήθηκε ήδη και αναμένονται πλέον οι συγκεκριμένες ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΟΣΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: