Νέο πλαίσιο για τη δασοπροστασία

Του Νίκου Μπόκαρη*

Συνήθως όταν αλλάζει η κυβέρνηση και σε αναμονή των προγραμματικών δηλώσεων της νέας ηγεσίας αναδεικνύονται συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία – ιδίως μετά την καταστροφή στο Μάτι.

Είναι πολιτικά επιθυμητές οι αλλαγές στο σύστημα προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές και στην οργάνωση των δασικών υπηρεσιών; Θα ακολουθήσουν αλλαγές στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος για να αποφύγουμε τις καταστρεπτικές πυρκαγιές προηγούμενων ετών;

Υπενθυμίζουμε τη βασική αρχή της οικολογίας των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την οποία οι δασικές πυρκαγιές «σβήνουν» μέσα στο δάσος, πριν πάρουν διαστάσεις. Η παραδοχή αυτής της αντίληψης οδηγεί στην ανάγκη υποστήριξης των προληπτικών μέτρων, της γνώσης των οικοσυστημάτων αλλά και την ικανή διασπορά μέσων και προσωπικού μέσα στα δάση.

Θεωρούμε σοβαρό έλλειμμα πρόβλεψης να παραβλέπεται αυτό το αξίωμα και να επικεντρώνεται η πολιτεία σχεδόν αποκλειστικά είτε στις δυσκολίες του ανάγλυφου και την πυκνή δασική βλάστηση (παλιότερα) είτε στην αυθαίρετη και άναρχη δόμηση οικισμών (πρόσφατα) και να θεωρεί ότι εκεί κατά κύριο λόγο οφείλονται οι μεγάλες καταστροφές δασών ή οι τραγωδίες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Απαιτείται η λήψη μέτρων πολιτικής που θα επανεξετάσουν από μηδενική βάση τον τρόπο οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού και θα αξιοποιούν όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Στη βάση αυτή περιμένουμε να ληφθούν οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τη δασοπροστασία που θα αφορούν;

■ Στη λήψη κεντρικής πολιτικής απόφασης για την αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών και την επανασύνδεσή τους με το φυσικό τους αντικείμενο.

■ Στην καθετοποίηση των υφιστάμενων δομών των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών και η υπαγωγή τους σε ένα υπουργείο.

■ Στον καθορισμό των αναγκών σε προσωπικό και μέσα για την υποστήριξη των προαναφερόμενων σκοπών δασοπροστασίας.

■ Στην αλλαγή στο ισχύον νομικό πλαίσιο (νόμος 2612/1998) ώστε να επανακαθοριστεί το έργο της πρόληψης και να αρθούν οι σημερινοί αποκλεισμοί των δασικών υπηρεσιών από το αντικείμενό τους.

■ Να ενταχθούν άμεσα στα χρηματοδοτικά μέσα των υπουργείων ΥΠΕΝ ή ΥΠΑΑ&Τ, πρότυπα επιχειρησιακά σχέδια πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών με κλίμακα οργάνωσης του μηχανισμού και ενεργειών (δασοπυρόσβεσης) το δασαρχείο.

■ Να αναμορφωθούν (επικαιροποιηθούν) οι δασοπονικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαχείριση των δασών σήμερα, ώστε να διασυνδεθεί η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων (καθαρισμοί δασών) με τους σκοπούς δασοπροστασίας.

■ Στη δημιουργία πλαισίου συμμετοχής δασικών συνεταιρισμών και αγροτών, στον σχεδίασμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών – σύσταση μητρώου, κατά περιοχή (δασαρχείο), δασεργατών, αγροτών και διαθέσιμων ελαφρών ιδιωτικών μέσων.

■ Στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των δασών και τη δασοπροστασία.

■ Στη συγκρότηση μεικτών συνεργείων ειδικών επιστημόνων προκειμένου να αξιολογήσουν τον βαθμό επικινδυνότητας, από ενδεχόμενη πυρκαγιά, οικισμών που βρίσκονται δίπλα σε δάση, προτείνοντας και άμεσα μέτρα προστασίας τους.

*Ο Νίκος Μπόκαρης είναι δασολόγος – περιβαλλοντολόγος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων, μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο (20-21 Ιουλίου 2019)

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: