Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Eρώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο παράτασης της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, έθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Με την αρ. 84675/23-3-2018 (ΦΕΚ 1510 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της Χώρας, έγινε η πρόσληψη 5.066 ατόμων τον Αύγουστο του 2018 στη συγκεκριμένη δράση για 8 μήνες, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης η συγκεκριμένη δράση τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 9.1765/20.03.2019(ΦΕΚ969Β), σύμφωνα με την οποία μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα.

Επειδή σε δύο μήνες λήγει η εφαρμογή του προγράμματος και

α)οι απασχολούμενοι στο πρόγραμμα καλύπτουν διαχρονικές ανάγκες πρόληψης των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας, όχι μόνο πραγματοποιώντας καθαρισμούς και υλοτομίες συσσωρευμένης βιομάζας, αλλά και συμμετέχοντας σε διανοίξεις δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων,

β)στο προαναφερθέν πρόγραμμα εντάχθηκε και η προτεραιότητα της απόκτησης δεξιοτήτων των απασχολουμένων, με ειδικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν ανά δασική αρχή, επί σχετικών με το αντικείμενο της απασχόλησής τους θεμάτων, οι δε δασικές αρχές έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγήσουν στους απασχολούμενους όχι μόνο βεβαίωση του χρόνου απασχόλησής τους αλλά και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του δασεργάτη και

γ)με την είσοδο της Δασικής Υπηρεσίας στη δασοπυρόσβεση αυξάνονται οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιηθούν, εξίσου αποτελεσματικά και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου καθώς τα περισσότερα αντιπυρικά μέτρα λαμβάνονται εκτός της περιόδου αυτής.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

αν θα συνεχίσουν τη συγκεκριμένη δράση παρατείνοντας το πρόγραμμα ώστε και τις υποχρεώσεις του για την εξειδίκευση των απασχολούμενων να εκπληρώσουν, αλλά και στη πρόληψη των δασικών πυρκαγιών να προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες .

Οι ερωτώντες βουλευτέςΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

1 reply

  1. Μιλάνε για την διάνοιξη δασικών και επαρχιακών δρόμων που είχαν δεκαετίες να καθαριστούν και όταν καθαρίζονταν αυτά γινόταν από εργολάβους με αναθέσεις και μίζες. Μιλάνε για την χρήση πριονιών αλυσοπρίονων και χορτοκοπτικών όπως επίσης μιλάνε για την αποκλάδωση και καθαρισμό χώρων εξαιρετικής βιοποικιλότητας (π.χ. σχοινιάς) αλλά και χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντως. Εσύ τώρα τι μπλέκεις όλους τους συμβασιούχους σε ένα καλάθι; Κάποιες θέσεις είναι κομβικές διότι είναι ανταποδοτικές και δημοσίου συμφέροντος (π.χ. καθαριότητα). Στα χρόνια τώρα παροπλισμένα δασαρχεία (από δασεργάτες) υπάρχουν επιτέλους κάποιοι που κρατούν ένα πριόνι και κάνουν δουλειά. Τι δεν καταλαβαίνεις; Δηλαδή ο Νομός Αττικής ας πούμε με τα τόσα δασαρχεία του επί τέλους έχει….300 δασεργάτες και θεωρείς ότι είναι περιτοί;;;;; Ή πρέπει να κάνουμε ΑΣΕΠ και να περιμενουμε άλλα 10 χρόνια να διοριστούν δασεργάτες ώστε να μπορούμε να κινούμαστε στους δρόμους χωρίς να παραμερίζουμε κλαδιά με τα αμάξια μας;;;;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: