Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου: Παράταση προθεσμίας υποβολής ατομικών διοικητικών πράξεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 22-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20.08.2020 στις 14.09.2020, ημέρα Δευτέρα.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 14.09.2020, ημέρα Δευτέρα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 29 100 Ζάκυνθος, τηλέφωνο: 29695041125, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddasonzak@gmail.com)

Ο Δ/ντης Δασών

Δημήτριος Σκαλτσογιάννης
Δασολόγος με Α ́ βαθμό


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: