‘4’

Κατεστραμμένος υδρομετρικός σταθμός από πλημμύρα στο ελατοδάσος Ευρυτανίας (ύψος βροχής καταιγίδας 200 mm, περίοδος επαναφοράς της 315 χρόνων)

Απάντηση