‘5’

Απόκριση ορεινής δασωμένης λεκάνης όταν η ακραία βροχή ξεπερνάει το υδρολογικό της βάθος (όρος Πατέρα Αττικής, 15-11-17)

Απάντηση