‘8’

Δείγμα σειράς λιθόκτιστων φραγμάτων
από την Δασική Υπηρεσία τη δεκαετία του ’50
στο χείμαρρο Γλαύκο Αχαΐας (Αρχείο Δ.Υ.)

Απάντηση