Διοικητικά

Αποφάσεις που αφορούν διοικητικά θέματα

——————————————————————–

  • Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. KYA 38454/30.11.2016 (ΦΕΚ Β´ 3969).
  • Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. οικ. 50524/5097/2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 3243 Β ́/5-12-2012) και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Αριθμ. οικ.86084/1.12.2016 (ΦΕΚ Β´ 3970).
  • Συμπλήρωση απόφασης κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) Αριθμ. 12331/1234/26-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡ1Ι-4ΗΙ).
  • Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. Αριθμ. 50524/5097/30-10-2012 Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.Α. (ΦΕΚ Β΄3243/2012)
  • Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. Αριθμ. Οικ. 1550/17-3-2011 Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.Α. (ΦΕΚ Β΄484/2011)   

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: