Επιλογές – Προτάσεις

Άρθρα που επιλέγουμε και προτείνουμε την ανάγνωση τους

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Το κοσμοείδωλο της ανάπτυξης και το μέλλον της γης
του Αντώνιου Β. Καπετάνιου
Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου

Η προστασία του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου κατά το ισχύον Δίκαιο

Εισήγηση στο πλαίσιο της Ημερίδας με θέμα: «Μαθαίνω να αγαπώ το Δάσος», την οποία συνδιοργάνωσαν η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ, για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, την 21η Μαρτίου 2019.