Απασχόληση

Έγκριση σύναψης 1345 συμβάσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ για το έτος 2013

Έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων σαράντα πέντε (1345) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας για το έτος 2013

Έγκριση σύναψης 4.413 συµβάσεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ της Χώρας για το έτος 2013

Έγκριση σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4413) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού της Χώρας για το έτος 2013

Πρόσληψη προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες για τη κάλυψη εποχικών αναγκών

Όλες οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το έτος 2013 θα καταχωρούνται πλέον στη σελίδα “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού“ 22-5-2013 Απόφαση κατανομής θέσεων εποχικού προσωπικού 17-5-2013 Σύμφωνα με ανεπίσημη… Read More ›

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 43 συμβάσεις έργου.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ενδιαφέρεται να συνάψει 43 συμβάσεις έργου με 18 αναδόχους για τις ανάγκες 6 έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (8 θέσεις εποχικού προσωπικού) στον Φ.Δ. Βίκου – Αώου και Πίνδου

Ο Φορέας Δ ιαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Πόροι άνω των 72 εκατ. για την αντιπυρική περίοδο

Από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΓΔ (Ειδική Γραμματεία Δασών) διατίθεται το ποσό των 3.500.000 ευρώ για την πρόσληψη 251 ατόμων εποχικού προσωπικού 8μηνης διάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα κατανεμηθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.

Πάνω από 72 εκάτ. ευρώ θα κοστίσει φέτος η προστασία των δασών

Ποσό 3.500.000 ευρώ για την πρόσληψη 251 ατόμων εποχικού προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα κατανεμηθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ειδικής γραμματείας.

Απασχόληση: 4 γεωτεχνικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες στο ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 εξωτερικούς συνεργάτες στο πρόγραμμα «Συνεπώς περιφέρεια» – ΤΟΠΣΑ. Αφορά Γεωτεχνικούς και λήγει στις 02-05-2013.

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους εως 29 ετών

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Φ. Δ. Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Δυο θέσεις για δασολόγους και δυο θέσεις για φοιτητές δασολογίας στο ΑΤΕΙΘ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), προτίθεται να αναθέσει για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας σε πέντε (5) εξωτερικούς συνεργάτες

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για 3 δασολόγους, 1 γεωπόνο και 1 οικονομολόγο στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Μια θέση με σύμβαση έργου στο Ινστιτούτο ΜΔΟ & ΤΔΠ (ΠΕ Δασολογίας ή ΠΕ Βιολογίας ή ΤΕ Δασοπονίας)

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π.) ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου «Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών σε έναν επιστήμονα

«Από τον Άννα στον Καϊάφα» η πρακτική άσκηση πτυχιούχων σε υπηρεσίες

Με ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, στις 11-2-2013, ερωτήθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για ποιο λόγο δεν προκηρύχτηκαν το 2012 θέσεις πρακτικής άσκησης και γιατί καθυστερεί και φέτος, το 2013, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε Υπηρεσίες

5 προσλήψεις εποχικού προσωπικού (Δασοπόνος, Ειδικός Δ. Π., Ξεναγός Ε.Δ.) σε Φορέα Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης

11 άτομα στο ΑΠΘ με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου «Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο αυτοκινητοδρόμων- Environmental Highway Observatory» προτίθεται να απασχολήσει 11 άτομα μέχρι την λήξη του εν λόγω έργου (31η Οκτωβρίου 2013)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση 4 επιστημόνων (πτυχία Βιολογίας ή Δασολογίας ή Γεωπονίας ή Περιβάλλοντος) στο ΕΚΒΥ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, ΕΚΒΥ, προτίθεται να απασχολήσει, για ορισμένο χρόνο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με τα παρακάτω προσόντα:

Δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Α.Π.Θ. για Δρ. Δασολόγους

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας εθελοντικής αγοράς αντισταθμισμάτων άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

ερωτάται ο κ. Υπουργός: Για ποιο λόγο δεν προκηρύχτηκαν το 2012 θέσεις πρακτικής άσκησης και γιατί καθυστερεί και φέτος, το 2013, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου; Προτίθεται να επανενεργοποιήσει το θεσμό της πρακτικής άσκησης, προκηρύσσοντας άμεσα θέσεις για πτυχιούχους;

ΑΣΕΠ: Κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Εκκίνησε η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών καθηκόντων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών… Read More ›