Απασχόληση

Δασολόγος ή Γεωπόνος στο Ινστ. Μεσογειακών Δασικών Οικοσ. & Τεχν. Δασικών Προϊόντων (νέα απόφαση)

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να απασχολήσει, έναν (1) επιστήμονα ΠΕ – Δασολόγος ή ΠΕ- Γεωπόνος με εξειδίκευση στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων. Η απασχόληση θα γίνει με διαδικασία μίσθωσης έργου και δελτίο… Read More ›

Προκήρυξη θέσεως Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου για το πρόγραμμα Leader

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (Ομάδα Τοπικής Δράσης leader) Ανακοινώνει: Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο,  ειδικότητας «Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (ΠΕ)» για την κάλυψη αναγκών της στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 4 (Τοπικό πρόγραμμα Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου… Read More ›

Μια (1) θέση Δασολόγου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε KA3148 και τίτλο «INNOVATION AGAINST POISON – LIFE09 NAT/ES/000533», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος κατά 48,24%, και το υπόλοιπο 51,76% από το… Read More ›

Υλοποίηση προγράμματος για άνεργους Γεωτεχνικούς (20 θέσεις σε Δράμα – Καβάλα).

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” είναι δικαιούχος και θα υλοποιήσει το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Πράξη) με τίτλο “ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” στο πλαίσιο της Δράσης 7: “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών… Read More ›

Προκήρυξη για μια θέση (Δασολόγος ή Δασοπόνος) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Ορθή Επανάληψη: Η παρούσα έχει αντικατασταθεί από την απόφαση με ΑΔΑ ΒΕΥΖΟΞ3Μ-03Ι Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1) επιστήμονα ΠΕ Δασολόγο ή ΤΕ Δασοπόνο με διαδικασία μίσθωσης έργου με δελτίο παροχής υπηρεσιών και… Read More ›

1.388 θέσεις σε όλη τη χώρα για άνεργους πτυχιούχους έως 35 ετών

Οι επιχειρήσεις θα προσλαμβάνουν ανέργους για τουλάχιστον 27 μήνες Ανοιχτές παραμένουν 1.388 θέσεις στο πρόγραμμα για τους 5.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έως 35 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 7.071 αιτήσεις ανέργων, από τις οποίες οι… Read More ›

Κατάρτιση και πρακτική για 20.000 πτυχιούχους

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα για τις 20.000 επιταγές ένταξης νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Η δράση αυτή διαθέτει τρία στάδια:

Προκηρυξη για θηροφυλακες απο την Ζ ΚΟΘ

Η Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη τριών (3) ιδιωτικών φυλάκων θήρας, οι οποίοι μετά την πρόσληψή τους θα τοποθετηθούν στους Κυνηγετικούς Συλλόγους Τρικάλων, Καρδίτσας και Καλαμπάκας. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι… Read More ›