Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Στην σελίδα αυτή συγκεντρώνονται όλες οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι ανακοινώσεις – προσκλήσεις πρόσληψης προσωπικού (ΠΕ Δασολογίας, ΤΕ Δασοπονίας, ΔΕ Ειδικοί δασικής προστασίας) άλλων φορέων καταχωρούνται στη σελίδα “Απασχόληση – Θέσεις εργασίας“.

apasxolisi

 

 • 25-5-2016

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 21-7-2015

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 

 • 13-6-2014

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 

 • 11-6-2014

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Διεύθυνση Δασών Χανίων (2 Δασολόγοι, 2 Δασοπόνοι, 1 Βιολόγος, 2 Ειδικοί Δασικής Προστασίας, κ.α.)

 

 • 14-2-2014

Αποφάσεις Πρόσληψης

 • Διεύθυνση Δασών Γρεβενών (ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡ1Γ-ΝΩΞ) 
 • 8-1-2014

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 


 

 • 12-12-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 3-12-2013 

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 22-11-2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Γυθείου (1 Δασοπόνος ΤΕ για 8 μήνες)
 • 13-11-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 12-11-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 11-11-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • Δασαρχείο Κοζάνης (ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡ1Γ-7Γ1 Η απόφαση έχει ανακληθεί.
  Αιτιολογία: 
  Αντικαταστάθηκε με την πράξη με ΑΔΑ: ΒΛ11ΟΡ1Γ-ΠΩΚ λόγω λάθους αρχείου) Η απόφαση έχει ανακληθεί.
  Αιτιολογία: 
  Αντικαταστάθηκε με την πράξη με ΑΔΑ: ΒΛ11ΟΡ1Γ-ΟΧΠ λόγω λάθους αρχείου
 • 6-11-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 5-11-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 31-10-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Πάτρας ανακοινώνει τη πρόσληψη δυο (2) εργατών εκτροφείου ΥΕ με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 Δασαρχείου Πάτρας
 • 22-10-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 15-10-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 11-10-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 9-10-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 7-10-2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Πεντέλης (1 Δασοπόνος – 8μήνες)
 • 5-10-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 3-10-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 2-10-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
 • 30-9-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 27-9-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 25-9-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 23-9-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Νάουσας
 • 20-9-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 19-9-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 18-09-2013

Το Δασαρχείο Λιδωρικίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Δασολόγου ΠΕ και (2) Δασοπόνων ΤΕ  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 Δασαρχείου Λιδωρικίου

 • 17-09-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 16-09-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 13-09-2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου
 • Δασαρχείο Άμφισσας
 • Δασαρχείο Λιδωρικίου
 • Δασαρχείο Πολυγύρου
 • 10-09-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 09-09-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Καλαβρύτων
 • Δασαρχείο Κορίνθου
 • 06-09-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 04-09-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 03-09-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 02-09-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 30-8-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 28-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Θηβών ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Δασολόγου Π.Ε. , ενός (1) Δασοπόνου Τ.Ε. με διάρκεια σύμβασης 8 μήνε και ενός (1) Ειδικών Δασικής Προστασίας  Δ.Ε. με διάρκεια σύμβασης 3 μήνες. →ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 Δασαρχείου Θηβών

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 27-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 26-8-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 23-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 21-8-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 20-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 19-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Μουζακίου ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός  (1) Οδηγών Αυτοκινήτου Δ.Ε. και πέντε (5) Εργατών (χειρώνακτων), με διάρκεια σύμβασης 3 μήνες και 8 μήνες αντίστοιχα.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 16-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Αγιάς
 • 14-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασολόγου Π.Ε. και ενός  (1) Οδηγών Αυτοκινήτου Δ.Ε., με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες και 3 μήνες αντίστοιχα.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Θηβών
 • Δασαρχείο Μουζακίου
 • Δασαρχείο Ελασσόνας
 • Δασαρχείο Αλμυρού
 • 13-8-2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Διεύθυνση Δασών Σάμου

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 12-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασοπόνου Τ.Ε. και δύο (2) Εργατών εκτροφείου Υ.Ε., με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 09-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Φουρνά ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασολόγου Π.Ε., ενός (1) Δασοπόνου Τ.Ε.  και ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτου Δ.Ε., με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
 • Δασαρχείο Ξυλοκάστρου
 • 08-8-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 07-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Αταλάντης ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασολόγου Π.Ε., τριών (3) Εργατών εκτροφείου Υ.Ε. και (3) Εργατών – Δασεργατών Υ.Ε., με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 06-8-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 05-8-2013

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Ιστιαίας
 • Δ/νση Δασών Φλώρινας
 • 02-08-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Αποφάσεις Πρόσληψης – Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας

 • 01-08-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 31-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 30-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Νιγρίτας ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασολόγου ΠΕ και δύο (2) Εργατών – Δασεργατών, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • Το Δασαρχείο Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασοπόνου ΤΕ, δύο (2) Εργατών εκτροφείου ΥΕ και δύο (2) Εργατών – Δασεργατών ΥΕ, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • Το Δασαρχείο Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασοπόνου ΤΕ, ενός (1) Ειδικού Δασικής Προστασίας Δ.Ε και τριών (3) Εργατών – Δασεργατών ΥΕ, με διάρκεια σύμβασης 3 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Καλαμπάκας
 • Δασαρχείο Αλιβερίου
 • 26-7-2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Σουφλίου
 • Δασαρχείο Λιβαδειάς
 • 25-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, ενός (1) Δασολόγου ΠΕ και ενος (1) Οδηγού, με διάρκεια σύμβασης 8 και 3 μήνες αντίστοιχα.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • 24-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 23-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • 22-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Εργατών/τριών εκτροφείου, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • Η Διεύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Εργατών/τριών Δασεργατών/τριών (χειρωνάκτες), με διάρκεια σύμβασης 3 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • 19-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Λάρισας
 • Δασαρχείο Νιγρίτας
 • Δασαρχείο Αρναίας
 • 18-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Κιλκίς
 • 17-7-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Μεγάρων
 • 16-07-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • 15-07-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Σταυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργάτη-δασεργάτη (χειρωνάκτη), με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • 11-07-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, 2 Εργάτες – Δασεργάτες, 2 Φύλακες και 2 Μεταφορέων με ζώα (αγωγιάτες)  με διάρκεια σύμβασης 3 και 8 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
 • Το Δασαρχείο Πάρνηθας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Δασολόγου και ενός (1) Δασοπόνου, με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες.  → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Ναυπάκτου
 • Δασαρχείο Μεσολογγίου
 • Δασαρχείο Βυτίνας
 • Δασαρχείο Τρίπολης
 • Δασαρχείο Αμαλιάδας
 • Δασαρχείο Καλαμπάκας
 • Δασαρχείο Καβάλας
 • Δασαρχείο Τρικάλων
 • 10-07-2013

Ανακοινώσεις  Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Αμαλιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, 1 Δασολόγος, 3 Δασεργάτες και 1 Εργάτης Εκτροφείων. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Δασαρχείου Αμαλιάδας
 • 09-07-2013

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Ξάνθης
 • Δασαρχείο Σταυρούπολης
 • 08-07-2013

Ανακοινώσεις Πρόσληψης

 • 05-07-2013

Ανακοινώσεις Πρόσληψης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δ/νση Δασών Χανίων
 • 04-07-2013

Ανακοινώσεις Πρόσληψης

 • 02-07-2013

Ανακοινώσεις Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόµων, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες για 15 άτομα και 3 μήνες για 4 άτομα. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 του Δασαρχείου Δράμας
 • 01-07-2013

Ανακοινώσεις Πρόσληψης

 • Το Δασαρχείο Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Δασολόγου, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες και ενός (1) ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες. → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Δασαρχείου Σπάρτης

Εγκρίσεις ΑΣΕΠ

 • Δασαρχείο Δράμας
 • Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου
 • 27-6-2013

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την αριθμ. 1/2013 – 1413/28-5-2013 Ανακοίνωση ΣΟΧ του Δασαρχείου Κυπαρισσίας που αφορά την πρόσληψη δυο (2) Δασολόγων με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

 • 19-6-2013

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την αριθμ. 1/2013 – 26208/1372/27-5-2013 Ανακοίνωση ΣΟΧ της Δ/νσης Δασών Χίου που αφορά την πρόσληψη ενός (1) Δασολόγου και ενός (1) Δασοπόνου με οκτάμηνη σύμβαση και ενός (1) Δασολόγου με τρίμηνη σύμβαση.

 • 14-6-2013

Ορισμένα Δασαρχεία έχουν αποστείλει ήδη τις ανακοινώσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού στο ΑΣΕΠ και περιμένουν την σχετική έγκριση. Μόλις εγκριθεί η ανακοίνωση απο το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δασαρχείου που εξέδωσε την ανακοίνωση.

—————————————————————————–

 • 10-6-2013

Με την αριθμ. 31064/10.6.2013 Υπουργική Απόφαση “Κατανομή εποχικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου ADAPTFOR ΄Προσαρμογή της δασικής διαχειριστικής στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα” κατανέμεται στα παρακάτω δασαρχεία, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ετήσιας διάρκειας, ως εξής:

 • Δασαρχείο Πάρνηθας: Ένας (1) Δασολόγος κι ένας (1) Δασοπόνος
 • Δασαρχείο Καλαμπάκας: Ένας (1) Δασολόγος κι ένας (1) Δασοπόνος

Η πρόσληψη των (4) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ετήσιας διάρκειας, είναι ανεξάρτητη απο τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού οκτάμηνης και τρίμηνης διάρκειας όπως κατανεμήθηκαν με την αριθμ. 28489/15.05.2013  Υπουργική Απόφαση.

——————————————————————————

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πρόκειται για σχέδιο ανακοίνωσης (ΣΟΧ) σε περιοχή όπου ισχύει η εντοποιότητα, οι θέσεις με κωδικό 105 & 106 αφορούν ΠΕ Δασολόγους ενώ ο κωδικός 107 ΤΕ Δασοπόνους.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 • Πίνακας κατανομής θέσεων οχτάμηνης απασχόλησης
 • Πίνακας κατανομής θέσεων τρίμηνης απασχόλησης
 • Υ.Α 28489/15.05.2013 Κατανομή εποχικού προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
 • Κ.ΥΑ. 1474/2.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΖ0-Υ24) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη εποχικών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009.

181 replies

 1. Το 2013 ειχαμε προσληψεις εποχικων.. το 2014 θα εχουμε παιδια;;;

 2. θυμήθηκε το Γυθειο να βγαλει και τη θεση .. καλά Χριστούγεννα ….

 3. akyro minima esteiles…..enoousa an telika egine dekti i aitisi sou stn poligyro k an edwses kanonika….proswpika oute pou me noiazei….mesw tou site voithisa para poly kosmo me plirofories.an to vlepeis proswpika lathos kaneis….

  • φυσικα κ εγινε δεκτη!τα εστειλα κανονικα,ημουν κ στην καταταξη!

 4. polygyros apotelesmata…….

Trackbacks

 1. Έξι (6) θέσεις στην Δ/νση Δασών Γρεβενών | Δασαρχείο
 2. Ένας χρόνος “Δασαρχείο” | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: