Άρθρο 57 του ν. 998/1979

Στο ν. 4602/2019 η τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979

Άρθρο 78 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (A ́ 289)

Advertisements