Έκθεση αξιολόγησης

Ξεκίνησε η δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2018, ο κάθε αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησής του (κατά το σκέλος που τον αφορά) και την υποβάλει στον αξιολογητή Α.