Έκθεση αυτοψίας

Οι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί έκθεση αυτοψίας

Oι έννομες συνέπειες του αυθαίρετου χαρακτήρα ενός κτίσματος δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί η παραπάνω έκθεση αυτοψίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη.