Ίταμος

Οι περιπέτειες ενός φαρμάκου

Μαζί με την ασπιρίνη ίσως να είναι το πιο γνωστό φάρμακο στον κόσμο. Πρόκειται για το Taxol, ένα ισχυρότατο αντικαρκινικό παρασκεύασμα που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης

Ο ίταμος και τα μυστικά του

Με αφορμή την προσφορά της φύσης στην επιστήμη του φαρμάκου και κατά συνέπεια στον άνθρωπο θεώρησα σκόπιμο να ζητήσω την ανάρτηση μιας συνοπτικής αναφοράς σε ένα σημαντικό δένδρο τον ίταμο

Ίταμος ο μυστηριώδης

Είναι ένα μυστηριώδες δέντρο. Ο παράξενος τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται και η ικανότητά του να αναβλαστάνει και να αναδημιουργεί παντοτινά τον εαυτό του, τον φέρνει κοντά στην αθανασία.