Αγροτικές ζημιές

Χρήσιμες οι καταγγελίες για ζημιές από ελάφια

Η κ. Μπαλατσούκα ανέφερε ότι οι καταγγελίες είναι χρήσιμες, όχι μόνο για την κατοχύρωση των αποζημιώσεων αλλά και επειδή αποτελούν σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό των ελαφιών στο νησί της Ρόδου