Αγροτικό τοπίο

ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Οι εκχερσώσεις κατά τα χρόνια του κοινοτισμού και σήμερα
Εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων υπήρχαν κατά το παρελθόν στην Ελλάδα· πολλές και συνεχείς. Δεν ενοχλούσαν όμως!

Περιβαλλοντικές αξίες των περιθωρίων των αγρών και η συμβολή τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Τα ποικίλα οικοσυστήματα στα όρια των αγρών αποτελούν αξιόλογα στοιχεία του αγροτικού περιβάλλοντος, έχουν κυρίως θετικές επιδράσεις στα όμορα αγροοικοσυστήματα και προσφέρουν σπουδαία αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο.

ΟΙ ΔΡΥΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ

Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις δρύες, καθότι μεγάλωσα σ’ ένα τόπο που τις έβλεπες σκόρπιες στους αγρούς, ν’ αποτελούν τους παραστάτες της υπαίθρου, ωσά να ήταν οι ριζωτοί της φύλακες.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος προτιμά τη γαλήνη της εξοχής παρά τη σύγχιση της πόλης

Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέσα σε ένα φυσικό και όχι αστικό περιβάλλον φαίνεται πως έχουν «καλωδιώσει» έτσι τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ώστε ενστικτωδώς, ακόμα και σήμερα, να προτιμά τη γαλήνη της εξοχής παρά τη σύγχυση των πόλεων

ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΑΛΛΟΤΙΝΑ…του Αντώνιου Β. Καπετάνιου

Πριν καιρό αναζήτησα τη λεύκα κάτω από την οποία έζησα τις στιγμές των παιδικών μου χρόνων, που περιέγραψα. Δεν υπήρχε. Την έκοψαν διότι εμπόδιζε με τη σκιά της την καλλιέργεια του παρακείμενου αγρού! Αναζήτησα τον αύλακα στον οποίο έρεε κάποτε άφθονο αφριστό νερό, ακόμη και το καλοκαίρι.