Αειφόρος ανάπτυξη

Ανάπτυξη για το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία

Η αρχή της αειφορίας εφαρμό­σθηκε αρχικά στην ορθολογική διαχείριση των δασών και αφορούσε στη διαχείριση του ξυλαποθέματος, ενώ αργότερα βρήκε εφαρμογή σε όλους τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.