Αναβαθμίδες

ΑΡΧΕΤΥΠΑ

του Αντώνιου B. Καπετάνιου | Τα έργα του ανθρώπου γένονται αρχέτυπα συνδεόμενα με την ρίζα, και φτιάχνουν ρίζα ως δημιουργίες, διαμορφώνοντας το μεγαλείο του δημιουργού

ΞΕΡΕΣ ΛΙΘΙΕΣ – ΠΕΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥΝ ΚΙ ΑΝΑΣΑΙΝΟΥΝ… (Β΄)

Παράλληλα, η ζωή πώβρισκε καταφύγιο στην ξερολιθιά, γινόταν σεβαστή από τον άνθρωπο που δραστηριοποιούνταν στην ύπαιθρο (τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο). Διότι υπήρχε συνείδηση της σπουδαιότητάς της· καθώς, υπήρχε συνείδηση της γης.

Αναβαθμίδες

Τα στοιχεία γεωργικών υποδομών μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη καλύτερης προστασίας των εδαφικών πόρων. Οι φυσικοί φράκτες (στις διάφορες μορφές τους) και οι αναβαθμίδες.