Αναδασώσεις εθελοντικού χαρακτήρα

Οδηγός φυτεύσεων

Το τοπικό κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του κατάλληλου χρόνου φύτευσης. Γενικά επιλέγουμε την υγρή περίοδο με μέτριες θερμοκρασίες. Η πιο ενδεδειγμένη περίοδος φύτευσης για την Ελλάδα είναι σπό τον Οκτώβριο έως το Φεβρουάριο.

Αναδάσωση εθελοντικού χαρακτήρα από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2016 εθελοντική αναδάσωση στην περιοχή Τριαδίου του Δήμου Θέρμης και σας καλεί να συμμετέχετε.

Αναδάσωση Εθελοντικού χαρακτήρα από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας

Η ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ανάπτυξης φιλοδασικού πνεύματος, αλλά και της ανάγκης αποκατάστασης διαταραχθέντων δασικών οικοσυστημάτων, οργανώνει