Αντιλυσσικός εμβολιασμός

Έλεγχος της ΕΕ: σε πόσα κατοικίδια έχει διενεργηθεί αντιλυσσικός εμβολιασμός και πόσα έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά;

Kατάλογο με το σύνολο των κατοικίδιων σκύλων και γατών που έχουν εμβολιασθεί σε ιδιωτικά κτηνιατρεία/κλινικές, ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά, ξεχωριστά για τα έτη 2013, 2014 και από 1.1.2015-31.5.2015