Αξία δασικής γης

ForestVal μια νέα εφαρμογή Android για την εκτίμηση της Αξίας της Δασικής Γης

Συνέχεια της προσπάθειας για τη δημιουργία εφαρμογών με σκοπό την κοινή χρήση από τους συνάδελφους δασολόγους παρουσιάζεται η νέα εφαρμογή ForestVal. Με την εφαρμογή αυτή επιτυγχάνεται εύκολα και άμεσα ο υπολογισμός της Αξίας της Δασικής Γης με τη βοήθεια απλά… Read More ›

Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών (Αποδοχή Γνμδ ΝΣΚ 215/17)

Αποδεκτή έγινε από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η ΝΣΚ 215/2017 γνωμοδότηση του Β’ τμήματος αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων

Η δασική γη βρήκε την αξία της

Η οικονομική αποτίμηση των δασών της χώρας μπορεί πλέον να είναι αξιόπιστη χάρη σε ένα «αναπτυξιακό» εργαλείο που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και εφαρμόζεται πλέον από τα δασαρχεία.

Οδηγός Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα

Οδηγός Εφαρμογής του Υποδείγματος Εκτίμησης της Αξίας της Δασικής Γης στην Ελλάδα με υποχρεωτική εφαρμογή από τις δασικές υπηρεσίες για τον υπολογισμό της αξίας του δάσους, της δασικής έκτασης και των δημοσίων εκτάσεω