Αξία δασών

Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών (Αποδοχή Γνμδ ΝΣΚ 215/17)

Αποδεκτή έγινε από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η ΝΣΚ 215/2017 γνωμοδότηση του Β’ τμήματος αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων

Η δασική γη βρήκε την αξία της

Η οικονομική αποτίμηση των δασών της χώρας μπορεί πλέον να είναι αξιόπιστη χάρη σε ένα «αναπτυξιακό» εργαλείο που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και εφαρμόζεται πλέον από τα δασαρχεία.

Ημερίδα: «Η αξία των δασών της Ελλάδας: Μεθοδολογία εκτίμησης και κατανομή της στον χώρο»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η αξία των δασών της Ελλάδας: Μεθοδολογία εκτίμησης και κατανομή της στον χώρο»