Απαλλοτρίωση δασικής έκτασης

Ανταλλαγή δασικών εκτάσεων συνεταιρισμών με άλλες εκτάσεις του δημοσίου

Οι δικαστές του ΣτΕ έκριναν ότι η Πολιτεία όφειλε «να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή την έγκριση της ανταλλαγής της δασικής έκτασης του εν λόγω συνεταιρισμού»