Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοπονήσου

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για έκδοση οικοδομικής άδειας σε ιδιωτική δασική έκταση εντός του Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού

Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Δασαρχείου Καλαβρύτων, ανακάλεσε τις δύο εγκρίσεις επέμβασης που είχαν χορηγηθεί από τα αρμόδια όργανα της πρώην νομαρχίας Αχαΐας

Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές

Αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με θέμα: «Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες»