Απολιθώματα

Δυο γιγάντιοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων ανακαλύφθηκαν στο Σιγρί Λέσβου (φωτογραφίες)

Δυο γιγάντιοι κορμοί απολιθωμένων κωνοφόρων δένδρων, ο ένας πεσμένος πάνω από τον άλλο και μήκους ο ανώτερος 21 μέτρων και ο κατώτερος 23 μέτρων, αποκαλύφθηκαν σε άριστη κατάσταση διατήρησης

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου οι ρίζες του γένους άνθρωπος

Η κλιματική αλλαγή ανάγκασε τους προγόνους μας να μετακινηθούν από τα δάση σε πιο ανοιχτές περιοχές. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν νέους θηρευτές, γεγονός που ίσως ήταν ο περιβαλλοντικός παράγοντας που ευνόησε τη φυσική επιλογή προς μεγαλύτερους εγκεφάλους.