Απόφαση κατεδάφισης

Η κατεδάφιση αυθαιρέτων σε προεκλογικό σκηνικό

Η κυβέρνηση επένδυσε σχεδόν εξαρχής σε μια «επιχείρηση κατεδάφισης» με πολιτικό πρόσημο, φιλοδοξώντας να την εκκινήσει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Η πραγματικότητα τελικά προσγείωσε τους στόχους, τουλάχιστον χρονικά, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα την άγνοια όσων εξήγγειλαν άμεσες κατεδαφίσεις.

ΣτΕ 577/2016 – Διαταγή κατεδάφισης κτίσματος σε έκταση αμφισβητούμενου δασικού χαρακτήρα

Η έφεση πρέπει να γίνει δεκτή, η εκκαλούμενη απόφαση να εξαφανισθεί, στη συνέχεια δε να εκδικασθεί και να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως για τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο της πλημμελούς αιτιολογίας της απόφασης κατεδάφισης ως προς το δασικό χαρακτήρα της έκτασης

ΣτΕ: Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτων σε δάση και αναδασωτέες δημόσιες εκτάσεις

Από αεροφωτογραφίες προέκυπτε ότι το διάστημα 1937 έως 1962 η συγκεκριμένη έκταση ήταν δασική και αργότερα άρχισε να απομακρύνεται η βλάστηση με εμφάνιση των πρώτων κατασκευών στις αρχές του ’90