Αργιθέα

Η γκλίτσα της Αργιθέας

Η κλίτσα ή γκλίτσα η αγκλίτσα, κλούτσα ή αγκλούτσα είναι το ραβδί του Αργιθεάτη – ο καθημερινός του σύντροφος, είναι το σύμβολό του πού έχοντάς την στην καθημερινή του ζωή μα και στη γιορτή νιώθει σιγουριά, νιώθει περηφάνια