Ατομικές διοικητικές πράξεις

Περί της νομικής φύσεως των δασικών αστυνομικών και δασικών απαγορευτικών διατάξεων

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί συχνά τις δασικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αφορά τη νομική φύση και τις έννομες συνέπειες των δασικών απαγορευτικών και δασικών αστυνομικών διατάξεων.