Βίσονας

Καλά νέα για τον ευρωπαϊκό βίσονα

Κινδύνευε με εξαφάνιση αλλά χάρις στις προσπάθειες διάσωσης του οι πληθυσμοί του τριπλασιάστηκαν και πρέπει τώρα να οργανωθεί ένα νέο πρόγραμμα για την διαβίωση του. Υπάρχουν όμως σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν