Βελτίωση δασικού δρόμου

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου:«Βελτίωση δασικού δρόμου Β΄ κατηγορίας “Κολίτσα – Ριτζάκι”», προϋπολογισμού 1.233.873,92 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.