Βιομηχανίες δασικών προϊόντων

Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση: προστατεύοντας τις δασώδεις εκτάσεις στην ΕΕ και τον κόσμο

Ο κλάδος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Επιτροπής για δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, καθώς ισοδυναμεί με περίπου 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ανέρχεται σε 500 δισ. ευρώ περίπου.