Βοσκοϊκανότητα

Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Στόχος των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι η απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκότοπων σε πανελλαδική εμβέλεια με σύγχρονες τεχνολογίες

Βόσκηση με βάση την ικανότητα του οικοσυστήματος και μίσθωμα υπέρ των οικείων Δήμων για την χρήση των βοσκοτόπων

Με την προτεινόμενη τροπολογία αντικαθίσταται το άρθρ. 103 του δασικού κώδικα (ν.δ. 86/69) που ρυθμίζει την βοσκή εντός δασών, δασικών εκτάσεων ως και δημοσίων και εποικιστικών χορτολοβαδικών εκτάσεων.