Γεωλογία

100 χρόνια Γεωλογική Υπηρεσία στην Ελλάδα – Επετειακό λεύκωμα

To επετειακό λεύκωμα για τα 100 Χρόνια Γεωλογικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα αποτελεί μια βίβλο των επιστήμων της Γης στον ελλαδικό́ χώρο, καταγράφοντας πρόσωπα, μελέτες και γεγονότα, τα οποία διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη.