Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα

Ζούμε στη νέα γεωλογική εποχή του Ανθρωποκαίνου

Η ανθρωπότητα πλέον έδωσε το όνομά της στη γεωλογική ταυτότητα του πλανήτη. Το ανεξίτηλο αποτύπωμα των ανθρώπων στη Γη είναι πλέον τόσο καθαρό ώστε, σύμφωνα με τους ειδικούς, βρισκόμαστε στην αυγή της «Ανθρωποκαίνου» εποχής