Γιώργος Ευτυχίδης

Η προστασία από τις φυσικές καταστροφές μετά τις πρόσφατες τραγικές εμπειρίες

Στην Ελλάδα παρά τα βήματα που έχουν γίνει από το 2018, η ουσία της δασοπυρόσβεσης παραμένει εγκλωβισμένη στην εξάρτηση από την αεροπυρόσβεση και στην υπερ(βολική) χρήση  της τακτικής των εκκενώσεων.