Γιώργος Σμπώκος

Απορρύθμιση – Πώς τα μνημόνια διέρρηξαν το νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας

Γράφει ο Γιώργος Χ. Σμπώκος,
Διδ. Νομικής, υπεύθυνος επιτροπής περιβάλλοντος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Advertisements

«Η φωλιά του γύπα. Τι σημαίνει προστασία της φύσης και γιατί χρειάζεται; »

Πώς καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τον εξαφανισμένο πληθυσμό του γύπα στην Κύπρο; Γιατί αποκαλούμε τις προστατευόμενες περιοχές «ρεζέρβες ζωής»; Πόσες τέτοιες ρεζέρβες ζωής έχουμε στην Κρήτη;